Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium

kancelar (zavináč) prorodinu.cz
724 692 084 Kancelář školy
724 692 084 Osoba pověřená zápisem
724 692 084 Ředitel školy

Sídlo školy

Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví, 18200

Odloučené pracoviště

Kyselova 1185/2, Praha
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Petr Adamec
Zřizovatel:
Focus on Education, o.p.s.

Akce školy

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, španělština

Zaměření školy

Základní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managementu. Škola začíná v 9 hodin. Družina od 8 do 9 a po vyučování do 16.00. Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Pokud je možnost přestup i během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Vybavení školy

Budovy školy Praha 8 - Kobylisy - metro C Ládví - a) Rajmonova 1199 Praha 8 b) Kyselova 4, Praha 8 - školní družina Neobvyklé vybavení školy, zahraniční pomůcky pro výuku jazyků, matematiky ale i přírodních věd. Počítačová učebna Kabinet přírodovědy a vědy Kabinet hudební výchovy Pracovna výtvarné výchovy Pracovna pracovní výchovy Školní pozemek - zahrada Rajmonova, dvůr Rajmonova, zahrada Satalice, zahrada Mazanka

Stravování

Zajištěno ve školní výdejně a jídelně. Jídlo je dováženo dodavatelem Česká jídelna.

Zaměření na tvořivou výuku matematiky a přírodních věd

Od první třídy se zaměřujeme na tvořivou výuku matematiky. Využíváme zahraniční systém učebnic, mnoho českých a zahraničních, také zábavných a zajímavých Montessori pomůcek. V přírodních vědách jsme vytvořili vlastní předmět - Přírodovědné pokusy- věda, kde objevujeme svět prakticky pomocí zábavných pokusů během celého prvního stupně.

Výuka anglického jazyka

Škola má rozšířenou výuku anglického jazyka. V hodinách vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí.

Výuka českého jazyka a dramatické výchovy

Naše výuka českého jazyka probíhá s velkým množstvím vlastních výukových systémů na základě Montessori metod a dalších účinných a zábavných možností, jak si osvojit gramatiku. Součástí výuky českého jazyka jsou také dvě hodiny dramatické výchovy od 1. do 8. ročníku. V těchto hodinách se učí děti komunikovat, spolupracovat a vytváří se dobré vztahy mezi dětmi ve třídě. Nově jsme ve 3. - 5. třídě vytvořiili Montessori výuku českého jazyka a během školního roku vytvořili školní knihovnu. Tento školní rok jsme se zaměřili na dobrodružné knihy J. Verna - zvláště Dva roky prázdin a Patnáctiletého kapitána. Děti příběhy poslouchají, mluví o nich, dozvídají se větišnu zajímavostí a pak sami příběhy píší. Ve výuce českého jazyka dětem pomáhá nově také velké množství pomůcek Kamily Randálkové, ale i vlastní pomůcky naší školy.

Hudební výchova a zpěv na škole

Velkou radostí naší školy je hudební výchova. Děti zpívají a vytvářejí společně školní kapely. Děti, které hrají v hudebních školách na nástroje najdou první uplatnění při veřejných vystoupeních jako doprovod.

Výtvarná a pracovní výchova

Snažíme se nabídnout obě části výchovy tak, aby vyhovovaly chlapcům i děvčatům. Připravujeme vernisáže výtvarných prací dětí, ale také připravujeme možnosti, aby si děti mohly vyrábět vlastní výrobky pomocí nástrojů a získávaly praktické dovednosti. Děti se také starají a pomáhají s drobnými pracemi při zařizování tříd, pěstují rostliny na školních pozemcích a chovají drobná zvířátka ve škole.

Etická výchova

V každé třídě vyučujeme jednu hodinu etické výchovy. Pro rodiče, kteří si to zvolí, vyučujeme také jednu hodinu náboženství. V etické výchově mluvíme o vztazích a podporujeme rozvoj charakteru a rozvoj vzájemných vztahů a komunikace a dobrého života dětí ve společnosti. V nepovinné hodině náboženství se děti seznamují se základními příběhy Bible hravou formou, dramatickými příběhy a pomocí flanelografů. Naše škola je školou soukromou a toto vyučování zařazujeme jako součást všeobecného vzdělání.

Tělesná výchova a sport

V naší škole probíhá klasická tělesná výchova, ale v rámci této tělesné výchovy či v rámci odpoledních aktivit nabízíme možnost základů tenisu, kurz plavání, kurz bruslení. V odpoledních aktivivách nabízíme rodičům a dětem společné lezení, či společné skákání na trampolíně.

V rámci prvouky a vlastivědy i přírodovědy pořádáme exkurze a výlety

Obvykle jednou měsíčně pořádáme výlety, které podporují vzdělávání a naše děti se dozvídají více informací o místě, kde žijí.

Organizace školy

Výuka v naší škole začíná v 9 hodin ráno. Vyučování končí tedy později. Družina je zajištěna od 8 do 16 hodin. Škola má běžné školní prázdniny. Rozhodnutím ředitele školy se většinou prodlužují podzimní a velikonoční prázdniny na délku jednoho týdne.

Informace o škole

Škola používá elektronický systém EduPage, který poskytuje vhled rodičům i žákům do třídních knih a žákovských knížek. Učitelé prvních tříd píší každý týden v průběhu prvních měsíců rodičům informace z dění ve třídě a učitelé všech tříd prvního stupně píší každý měsíc zprávu o práci třídy. Rodiče mají možnost po dohodě s učitelem navštívit vyučování. Rodiče se mohou setkávat s ředitelem školy na čaji pro rodiče (podle potřeby několikrát do roka).

Domácí vzdělávání

Škola administruje děti na domácím vzdělání prvního I druhého stupně.

Zápisy do školy

Zájemci o naší školu mohou vyplnit na našich webových stránkách předběžnou přihlášku do školy. Mohou se přijít podívat na vyučování a zúčastnit se informační schůzky s ředitelem školy. Přijímáme děti do školy i mimo vyhlášené oficiální zápisy a je možné se na nás obrátit i během školního roku, na adrese olga.cerna@skolahermanek.cz.

Děti ve škole

Naše škola je vhodná pro všechny děti rodičů, kteří chtějí, aby děti uměly mít mezi sebou vztahy a mohli tvořivě myslet. Každá naše třída vytvoří speciální a krásný vztah s dětmi mezi s sebou. Je to dáno tím, že se dětem a jejich vztahům věnujeme, také tím, že se snažíme, aby v naší škole byla spravedlivá atmosféra a učíme děti, jak vzájemně dobře společně spolu vycházet. U nás ve škole se neznámkuje, ale používáme slovní hodnocení a sebehodnocení žáků. Tatová atmosféra svěčí každému dítěti, ale také dětem nadaným či speciálně svědčí dětem s dysgrafií a dyslexií. Naše škola má zkušenosti s integrací dětí cizinců, kteří ještě neumí dostatečně český jazyk a cizojazyčné dítě vnímáme jako přínos. . Často tuto integraci provádíme s pomocí dočasné asistence. Je pro nás důležitý vztah učitele a dítěte a rodičů. Ve třídách máme kolem 12 dětí.

Školné a další náklady na školu

Školné pro školní rok 2020/21 je pro nově přijaté žáky stanoveno na 6 000 Kč při 10 měsíčních splátkách. Pro rodiče, kteří chtějí školné zaplatit jednorázovou platbou je cena 56 000 Kč ročně. Aktuální cenu družiny na Ládví pro školní rok najdete na webových stránkách školy. Cena oběda je v tomto školním roce 45 Kč. Cena kroužků se pohybuje kolem 1200 - 1600 Kč za pololetí. Do školného jsou již zahrnuty některé učební pomůcky, které děti používají, jako pracovní sešity, zahraniční učebnice matematiky a soubory pomůcek (Montessori abeceda - Pohyblivé písmo - soubor pro každé dítě).

Mezi gymnáziem a základní školou

Ve školním roce 2020/2021 škola zahájila již druhou 9. třídu. Vyučujeme matematiku podle profesora Hejného. Anglický jazyk vyučuje rodilá mluvčí. Speciální zaměření věnujeme předmětům jako je - fyzika-chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis, které se učí metodou pokusů a experimentů, vlastních objevů, zkoumání a vzájemné pomoci v poznávání.

1. třídy

Setkáváme se s rodiči na dnech otevřených dveří a dnech otevřených vyučování pro děti a vše směřuje k zápisu do jedné či do dvou prvních tříd.

Heřmánek Praha 8

Základní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managmentu. Škola začíná v 9: hodin. Družina od 8 do 9 a po vyučování do 16.00 . Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Pokud je možnost i přestup během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Škola Heřmánek

Naše škole má za sebou 10 úspěšných let. Stále jsme škola s malým početem žáků ve třídách a s individuální výukou. Rozvíjíme tvořivou pedagogiku a zpřístupňujeme dětí učení zábavně a zkompetentňujeme děti k vlastní zodpovědnosti za učení, k vlastní zodpovědnosti za tvoření vztahů a k rozvoji jejich zájmů. V letošním roce se škole daří rozvíjet dále přírodovědné obory a celkový projekt Ekoškola a Les ve škole, lesní školí družinu a ve smysluplné školní zahradě a drobné farmě budujeme pracovní návyky. Ve škole učíme systémem konstruktivních postupů matematiku - zkombinovanou matematiku Hmat (profesor Hejný a Montessori) a český jazyk - zkombinovanou dramatickou výchovu, tvořivou dramatiku, tvořivé psaní a Montessori výuku gramatiky. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka v malých skupinách dětí.

Podpora a rozvoj samostatnosti v sedmé, osmé a deváté třídě

Žáci školy mají svobodnou volbu ve vyšších ročnících školy být aktivní a zodpovědní za drobné a jiné věci týkající se provozu komunitu školy. Źákům je umožněno nést zodpovědnost za vlastní projekty z oblasti znalostí, ale i z oblastí praktických činností.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 134 žáků a z toho je 58 % chlapců.

Fotogalerie

Vlastivěda - Puzzle mapa Evropy - Montessori pomůcka V 1. třídě začínáme psát Procvičujeme gramatiku Matematika sčítání Matematika s velbloudy Výuka angličtiny Píšeme první slohy Malé třídy a milí učitelé Výuka matematiky Hravá a tvořivá výuka Kroužek anglické konverzace se zahraničním lektorem Věda - pokusy Tělesná výchova výuka tenisu Čtení na zahradě Heřmánek a další kamarádi Práce na školním pozemku Školní budovy na Ládví, nedaleko od metra Vánoční vystoupení v domově pro seniory Program pro děti Jak ovládat své emoce Exkurze v kovářské dílně Čeština s výukovými pomůckami Výuka češtiny formou karetní hry Děti se učí určování slovních druhů Paní učitelka s rekvizitami pro divadelní hru. Děti v hodině výtvarné výchovy děti při vyhlašování výsledků matematického klokana Děti v hodině pracovní výchovy
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.