Kalendář akcí Prázdniny Volná pracovní místa Databáze škol ke stažení Registrace školy Aktualizace údajů
Logo Seznamskol.cz

Heřmánek Praha, základní škola

www.skolahermanek.cz
https://plus.google.com/communities...
www.facebook.com/pages/základní-ško...
kancelar (zavináč) prorodinu.cz
zastupce.reditele (zavináč) prorodinu.cz
724 692 084 (Kancelář školy)
606 416 930 (Osoba pověřená zápisem)
724 392 386 (Ředitel školy)

Sídlo školy

Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví, 19300

Odloučené pracoviště

Kyselova 1185/2, Praha
Partner serveru
Logo školy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
84,19 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Petr Adamec
Zřizovatel:Focus on Education, o.p.s.
IČ:04288939
Virtuální prohlídka:Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Výhody školy

 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

Základní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managementu. Škola začíná v 9 hodin. Družina od 7 do 9 a po vyučování od 16.00 (pro pracující rodiče do 18.00). Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Zápis do 1. třídy a do 6. třídy. Pokud je možnost i přestup během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Vybavení školy

Budovy školy Praha 8 - Kobylisy - metro C Ládví -
a) Rajmonova 1199 Praha 8 - 1. stupeň
b) Kyselova 4, Praha 8 - školní družina
Neobvyklé vybavení školy, zahraniční pomůcky pro výuku jazyků, matematiky ale i přírodních věd.
Počítačová učebna
Kabinet přírodovědy a vědy
Kabinet hudební výchovy
Pracovna výtvarné výchovy
Pracovna pracovní výchovy
Školní pozemek - zahrada Rajmonova, dvůr Rajmonova, zahrada Satalice, zahrada Mazanka

Stravování

Zajištěno ve školní výdejně a jídelně. Jídlo je dováženo, 2 dodavatelé - Bionea a Česká jídelna.

Zaměření na tvořivou výuku matematiky a přírodních věd

Od první třídy (spíše od předškolní třídy mateřské školy) se zaměřujeme na tvořivou výuku matematiky. Využíváme zahraniční systém učebnic, mnoho českých a zahraničních, také zábavných a zajímavých Montessori pomůcek. V přírodních vědách jsme vytvořili vlastní předmět - Přírodovědné pokusy- věda, kde objevujeme svět prakticky pomocí zábavných pokusů během celého prvního stupně a přípravného ročníku mateřské školy.

Výuka anglického jazyka

Škola má rozšířenou výuku anglického jazyka. V hodinách vyučují čeští lektoři a v rámci odpoledních kroužků rodilí mluvčí.

Výuka českého jazyka a dramatické výchovy

Naše výuka českého jazyka probíhá s velkým množstvím vlastních výukových systémů na základě Montessori metod a dalších účinných a zábavných možností, jak si osvojit gramatiku. Součástí výuky českého jazyka jsou také dvě hodiny dramatické výchovy od 1. do 8. ročníku. V těchto hodinách se učí děti komunikovat, spolupracovat a vytváří se dobré vztahy mezi dětmi ve třídě. Nově jsme ve 3. - 5. třídě vytvořiili Montessori výuku českého jazyka a během školního roku vytvořili školní knihovnu.
Tento školní rok jsme se zaměřili na dobrodružné knihy J. Verna - zvláště Dva roky prázdin a Patnáctiletého kapitána. Děti příběhy poslouchají, mluví o nich, dozvídají se větišnu zajímavostí a pak sami příběhy píší.
Ve výuce českého jazyka dětem pomáhá nově také velké množství pomůcek Kamily Randálkové, ale i vlastní pomůcky naší školy.

Hudební výchova a zpěv na škole

Velkou radostí naší školy je hudební výchova. Děti zpívají a vytvářejí společně školní kapely. Děti, které hrají v hudebních školách na nástroje najdou první uplatnění při veřejných vystoupeních jako doprovod.

Výtvarná a pracovní výchova

Snažíme se nabídnout obě části výchovy tak, aby vyhovovaly chlapcům i děvčatům. Připravujeme vernisáže výtvarných prací dětí, ale také připravujeme možnosti, aby si děti mohly vyrábět vlastní výrobky pomocí nástrojů a získávaly praktické dovednosti. Děti se také starají a pomáhají s drobnými pracemi při zařizování tříd, pěstují rostliny na školních pozemcích a chovají drobná zvířátka ve škole.

Etická výchova

V každé třídě vyučujeme jednu hodinu etické výchovy. Pro rodiče, kteří si to zvolí, vyučujeme také jednu hodinu náboženství. V etické výchově mluvíme o vztazích a podporujeme rozvoj charakteru a rozvoj vzájemných vztahů a komunikace a dobrého života dětí ve společnosti. V nepovinné hodině náboženství se děti seznamují se základními příběhy Bible hravou formou, dramatickými příběhy a pomocí flanelografů. Naše škola je školou soukromou a toto vyučování zařazujeme jako součást všeobecného vzdělání.

Tělesná výchova a sport

V naší škole probíhá klasická tělesná výchova, ale v rámci této tělesné výchovy či v rámci odpoledních aktivit nabízíme možnost základů tenisu, kurz plavání, kurz bruslení. V odpoledních aktivivách nabízíme rodičům a dětem společné lezení, či společné skákání na trampolíně.

V rámci prvouky a vlastivědy i přírodovědy pořádáme exkurze a výlety

Obvykle jednou měsíčně pořádáme výlety, které podporují vzdělávání a naše děti se dozvídají více informací o místě, kde žijí.

Organizace školy

Výuka v naší škole začíná v 9 hodin ráno. Vyučování končí tedy později. Družina je zajištěna od 8 do 16 hodin. V nadstandardním provozu družina funguje od 7 do 18 hodin. Škola má běžné školní prázdniny. Rozhodnutím ředitelky školy se většinou prodlužují podzimní a velikonoční prázdniny na délku jednoho týdne.

Informace o škole

Škola používá elektronický systém EduPage, který poskytuje vhled rodičům i žákům do třídních knih a žákovských knížek. Učitelé prvních tříd píší každý týden v průběhu prvních měsíců rodičům informace z dění ve třídě a učitelé všech tříd prvního stupně píší každý měsíc zprávu o práci třídy. Rodiče mají možnost po dohodě s učitelem navštívit vyučování. Rodiče se mohou setkávat s ředitelkou školy na čaji pro rodiče (podle potřeby několikrát do roka).

Domácí vzdělávání

Škola administruje děti na domácím vzdělání prvního I druhého stupně.

Zápisy do školy

Zájemci o naší školu mohou vyplnit na našich webových stránkách předběžnou přihlášku do školy. Mohou se přijít podívat na vyučování a zúčastnit se informační schůzky s ředitelkou školy. Přijímáme děti do školy i mimo vyhlášené oficiální zápisy a je možné se na nás obrátit i během školního roku, na adrese zastupce.reditele@prorodinu.cz.

Děti ve škole

Naše škola je vhodná pro všechny děti rodičů, kteří chtějí, aby děti uměly mít mezi sebou vztahy a mohli tvořivě myslet. Každá naše třída vytvoří speciální a krásný vztah s dětmi mezi s sebou. Je to dáno tím, že se dětem a jejich vztahům věnujeme, také tím, že se snažíme, aby v naší škole byla spravedlivá atmosféra a učíme děti, jak vzájemně dobře společně spolu vycházet. U nás ve škole se neznámkuje, ale používáme slovní hodnocení a sebehodnocení žáků. Tatová atmosféra svěčí každému dítěti, ale také dětem nadaným či speciálně svědčí dětem s dysgrafií a dyslexií.
Naše škola má zkušenosti s integrací dětí cizinců, kteří ještě neumí dostatečně český jazyk a cizojazyčné dítě vnímáme jako přínos. . Často tuto integraci provádíme s pomocí dočasné asistence.
Je pro nás důležitý vztah učitele a dítěte a rodičů. Ve třídách máme kolem 12 dětí.

Školné a další náklady na školu

Školné pro školní rok 2018/19 je pro nově přijaté žáky stanoveno na 4 500 Kč při 10 měsíčních splátkách.
Pro rodiče, kteří chtějí školné zaplatit jednorázovou platbou je cena 41 000 Kč ročně.
Aktuální cenu družiny na Ládví pro školní rok najdete na webových stránkách školy.
Cena oběda je v tomto školním roce 47 Kč.
Cena kroužků se pohybuje kolem 1200 - 1600 Kč za pololetí.
Rodiče hradí některé učební pomůcky, které děti používají, jako pracovní sešity, zahraniční učebnice matematiky a soubory pomůcek (Montessori abeceda - Pohyblivé písmo - soubor pro každé dítě)a to jednorázově a přispívají na kopírování pomůcek a na pomůcky do výtvarných a vědeckých aktivit dětí.
Zásada je, že rodiče platí všechny náklady na pomůcky, které jsou spotřebovány přímo dítětem.

Mezi gymnáziem a základní školou

Ve školním roce 2017/2018 škola vstoupila na druhý stupeň již 6. a 7. třídou. Naše šestá třída je skvělá práce. Vyučujeme matematiku podle profesora Hejného. Anglický jazyk vyučuje rodilá mluvčí. Speciální zaměření věnujeme předmětům jako je - fyzika-chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis, které se učí metodou pokusů a experimentů, vlastních objevů, zkoumání a vzájemné pomoci v poznávání.
Další školní roky škola přijme několik žáků do budoucí 7. třídy a otevíráme také 6. třídu a doplňujeme 5. třídu. Zájemci o přestup prosím sledujte naše webové stránky a oslovte školu mailem.

1. třídy

Máme za sebou další první třídy a děti se blíží k první stovce svých dnů ve škole. Ale připravujeme také otevření dalších dvou tříd. Setkáváme se s rodiči na dnech otevřených dveří a dnech otevřených vyučování pro děti a vše směřuje k zápisu do jedné či do dvou tří prvního stupně.

Heřmánek Praha 8

Základní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managmentu. Škola začíná v 9: hodin. Družina od 7 do 9 a po vyučování od 16.00 (pro pracující rodiče do 18.00). Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Zápis do 1. třídy a do 6. třídy. Pokud je možnost i přestup během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Škola Heřmánek

Naše škole má za sebou 7 úspěšných let. Stále jsme škola s malým početem žáků ve třídách a s individuální výukou.
Rozvíjíme tvořivou pedagogiku a zpřístupňujeme dětí učení zábavně a zkompetentňujeme děti k vlastní zodpovědnosti za učení, k vlastní zodpovědnosti za tvoření vztahů a k rozvoji jejich zájmů.
V letošním roce se škole daří rozvíjet dále přírodovědné obory a celkový projekt Ekoškola a Les ve škole, lesní školí družinu a ve smysluplné školní zahradě a drobné farmě budujeme pracovní návyky.
Ve škole učíme systémem konstruktivních postupů matematiku - zkombinovanou matematiku Hmat (profesor Hejný a Montessori) a český jazyk - zkombinovanou dramatickou výchovu, tvořivou dramatiku, tvořivé psaní a Montessori výuku gramatiky.
Ve škole probíhá výuka anglického jazyka v malých skupinách dětí.

Podpora a rozvoj samostatnosti v sedmé, osmé a deváté třídě

Žáci školy mají svobodnou volbu ve vyšších ročnících školy být aktivní a zodpovědní za drobné a jiné
věci týkající se provozu komunitu školy. Źákům je umožněno nést zodpovědnost za vlastní projekty z oblasti znalostí, ale i z oblastí praktických činností.

Fotogalerie

Vlastivěda - Puzzle mapa Evropy - Montessori pomůcka V 1. třídě začínáme psátProcvičujeme gramatiku Matematika sčítání Matematika s velbloudyVýuka angličtinyPíšeme první slohy Malé třídy a milí učiteléVýuka matematikyHravá a tvořivá výukaKroužek anglické konverzace se zahraničním lektoremVěda - pokusyTělesná výchova výuka tenisuČtení na zahraděHeřmánek a další kamarádiPráce na školním pozemkuŠkolní budovy na Ládví, nedaleko od metraVánoční vystoupení v domově pro senioryProgram pro děti Jak ovládat své emoceExkurze v kovářské dílněČeština s výukovými pomůckamiVýuka češtiny formou karetní hryDěti se učí určování slovních druhůPaní učitelka s rekvizitami pro divadelní hru.Děti v hodině výtvarné výchovyděti při vyhlašování výsledků matematického klokanaDěti v hodině pracovní výchovy
 
Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.