Kalendář akcí Prázdniny Volná pracovní místa Databáze škol ke stažení Registrace školy Aktualizace údajů
Logo Seznamskol.cz

Heřmánek Praha, základní škola

www.prorodinu.cz
https://plus.google.com/communities...
www.facebook.com/pages/základní-ško...
kancelar (zavináč) prorodinu.cz
zastupce.reditele (zavináč) prorodinu.cz
724 692 084 (Kancelář školy)
606 416 930 (Osoba pověřená zápisem)
776 305 228 (Ředitelka školy)

Sídlo školy

Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví, 19300

Odloučené pracoviště

Kyselova 1185/2, Praha
Partner serveru
Logo školy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
77,56 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Miroslava Adamcová
Zřizovatel:Focus on Education
IČ:04288939
Virtuální prohlídka:Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Výhody školy

 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

ákladní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managmentu. Škola začíná v 9: hodin. Družina od 7 do 9 a po vyučování od 16.00 (pro pracující rodiče do 18.00). Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Zápis do 1. třídy a do 6. třídy. Pokud je možnost i přestup během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Vybavení školy

Budovy školy Praha 8 - Kobylisy - metro C Ládví -
a) Rajmonova 1199 Praha 8 - 1. stupeň
b) Kyselova 4, Praha 8 - školní družina
c) Mazanka, Praha 8 - druhý stupeň
Neobvyklé vybavení školy, zahraniční pomůcky pro výuku jazyků, matematiky ale i přírodních věd.
Počítačová učebna
Kabinet přírodovědy a vědy
Kabinet hudební výchovy
Pracovna výtvarné výchovy
Pracovna pracovní výchovy
Školní pozemek - zahrada Rajmonova, dvůr Rajmonova, zahrada Satalice, zahrada Mazanka

Stravování

Zajištěno ve školní výdejně a jídelně. Jídlo je dováženo, 2 dodavatelé - Bionea a Česká jídelna.

Škola a její vývoj

Od školního roku 2014/15 otevíráme první třídu v Ládví. Škola se rozvíjí tím, že každý rok vzniká nová první třída, jedna či dvě. Ve třídách máme maximálně 12 dětí ve třídě. Od školního roku 2016/17 škola také otevírá jednu třídu druhého stupně - tedy 6. třídu.
Škola administruje domácí vzdělání a žáky v zahraničí.

Pedagogický sbor je tvořen s učiteli, kteří jsou více zaměřeny alternativním způsobem a vyhovuje jim učit na škole s menším počtem žáků ve třídě. Umí komunikovat s dětmi jiným způsobem než ze skupinou 30 dětí. Komunikace s malou sociální třídní skupinou je osobnější a vztahovější.
Do práce tříd na prvním stupni zasahují také spojí spoluprací experti. Jedná o se odborníky - učitel angličtiny, učitele hudební výchovy, etické výchovy a dramatické výchovy a vědy.

Zaměření na tvořivou výuku matematiky a přírodních věd

Od první třídy (spíše od předškolní třídy mateřské školy) se zaměřujeme na tvořivou výuku matematiky. Využíváme zahraniční systém učebnic, mnoho českých a zahraničních, také zábavných a zajímavých Montessori pomůcek. V přírodních vědách jsme vytvořili vlastní předmět - Přírodovědné pokusy- věda, kde objevujeme svět prakticky pomocí zábavných pokusů během celého prvního stupně a přípravného ročníku mateřské školy.

Výuka anglického jazyka

Škola má rozšířenou výuku anglického jazyka. V hodinách vyučují čeští lektoři a v rámci odpoledních kroužků rodilí mluvčí.

Výuka českého jazyka a dramatické výchovy

Naše výuka českého jazyka probíhá s velkým množstvím vlastních výukových systémů na základě Montessori metod a dalších účinných a zábavných možností, jak si osvojit gramatiku. Součástí výuky českého jazyka jsou také dvě hodiny dramatické výchovy od 1. do 8. ročníku. V těchto hodinách se učí děti komunikovat, spolupracovat a vytváří se dobré vztahy mezi dětmi ve třídě.

Hudební výchova a zpěv na škole

Velkou radostí naší školy je hudební výchova. Děti zpívají a vytvářejí společně školní kapely. Děti, které hrají v hudebních školách na nástroje najdou první uplatnění při veřejných vystoupeních jako doprovod.

Výtvarná a pracovní výchova

Snažíme se nabídnout obě části výchovy tak, aby vyhovovaly chlapcům i děvčatům. Připravujeme vernisáže výtvarných prací dětí, ale také připravujeme možnosti, aby si děti mohly vyrábět vlastní výrobky pomocí nástrojů a získávaly praktické dovednosti. Děti se také starají a pomáhají s drobnými pracemi při zařizování tříd, pěstují rostliny na školních pozemcích a chovají drobná zvířátka ve škole.

Etická výchova

V každé třídě vyučujeme jednu hodinu etické výchovy. Pro rodiče, kteří si to zvolí, vyučujeme také jednu hodinu náboženství. V etické výchově mluvíme o vztazích a podporujeme rozvoj charakteru a rozvoj vzájemných vztahů a komunikace a dobrého života dětí ve společnosti. V nepovinné hodině náboženství se děti seznamují se základními příběhy Bible hravou formou, dramatickými příběhy a pomocí flanelografů. Naše škola je školou soukromou a toto vyučování zařazujeme jako součást všeobecného vzdělání.

Tělesná výchova a sport

V naší škole probíhá klasická tělesná výchova, ale v rámci této tělesné výchovy či v rámci odpoledních aktivit nabízíme možnost základů tenisu, kurz plavání, kurz bruslení. V odpoledních aktivivách nabízíme rodičům a dětem společné lezení, či společné skákání na trampolíně.

V rámci prvouky a vlastivědy i přírodovědy pořádáme exkurze a výlety

Obvykle jednou měsíčně pořádáme výlety, které podporují vzdělávání a naše děti se dozvídají více informací o místě, kde žijí.

Organizace školy

Výuka v naší škole začíná v 9 hodin ráno. Vyučování končí tedy později. Družina je zajištěna od 8 do 16 hodin. V nadstandardním provozu družina funguje od 7 do 18 hodin. Škola má běžné školní prázdniny. Rozhodnutím ředitelky školy se většinou prodlužují podzimní a velikonoční prázdniny na délku jednoho týdne.

Informace o škole

Škola používá elektronický systém Škola Online, který poskytuje vhled rodičům i žákům do třídních knih a žákovských knížek. Učitelé prvních tříd píší každý týden v průběhu prvních měsíců rodičům informace z dění ve třídě a učitelé všech tříd prvního stupně píší každý měsíc zprávu o práci třídy. Rodiče mají možnost po dohodě s učitelem navštívit vyučování. Rodiče se mohou setkávat s ředitelkou školy na čaji pro rodiče (podle potřeby několikrát do roka).

Domácí vzdělávání

Škola administruje děti na domácím vzdělání prvního I druhého stupně.

Zápisy do školy

Zájemci o naší školu mohou vyplnit na našich webových stránkách předběžnou přihlášku do školy. Mohou se přijít podívat na vyučování a zúčastnit se informační schůzky s ředitelkou školy. Přijímáme děti do školy i mimo vyhlášené oficiální zápisy a je možné se na nás obrátit i během školního roku, na adrese olga.cajchanova@prorodinu.cz.

Děti ve škole

Naše škola je vhodná pro nadané děti. Umíme podpořit nadané děti s mírnou obtíží (dysgrafie, dyslexie).
Naše škola po pečlivém výběru integruje do třídy jedno dítě s větším handicapem, většinou za pomocí asistenta. Naše škola má zkušenosti s integrací dětí cizinců, kteří ještě neumí dostatečně český jazyk. Často tuto integraci provádíme s pomocí dočasné asistence.
Je pro nás důležitý vztah učitele a dítěte a rodičů. Ve třídách máme kolem 12 dětí.

Školné a další náklady na školu

Školné pro příští školní rok je pro nově přijaté děti stanoveno na 2 500 Kč při 10 měsíčních splátkách.
Pro rodiče, kteří chtějí školné zaplatit jednorázovou platbou je cena 23 000 Kč ročně.
Cena družiny je na Ládví 200 Kč na ranní družinu a 400 Kč na odpolední družinu za měsíc pro tento školní rok.
Cena oběda je v tomto školním roce 47 Kč.
Cena kroužků se pohybuje kolem 1200 - 1600 Kč za pololetí.
Rodiče hradí některé učebnice, které děti používají jako pracovní sešity, zahraniční učebnice matematiky a to jednorázově a na soubory pomůcek (Montessori abeceda - Pohyblivé písmo - soubor pro každé dítě) a přispívají na kopírování pomůcek a na pomůcky do výtvarných a vědeckých aktivit dětí.
Zásada je, že rodiče platí všechny náklady na pomůcky, které jsou spotřebovány přímo dítětem.

Mezi gymnáziem a základní školou

V letošním roce škola vstoupila na druhý stupeň již 6. a 7. třídou. Naše šestá třída je skvělá práce. Vyučujeme matematiku podle profesora Hejného. Anglický jazyk vyučuje rodilá mluvčí. Speciální zaměření věnujeme předmětům jako je - fyzika-chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis, které se učí metodou pokusů a experimentů, vlastních objevů, zkoumání a vzájemné pomoci v poznávání.
Příští školní rok se otevírá škola přijme několik žáků do budoucí 7. třídy a otevíráme také 6. třídu a doplňujeme 5. třídu. Zájemci o přestup prosím sledujte naše webové stránky a oslovte školu mailem.

1. třídy

Máme za sebou další první třídy a děti se blíží k první stovce svých dnů ve škole. Ale připravujeme také otevření dalších dvou tříd. Setkáváme se s rodiči na dnech otevřených dveří a dnech otevřených vyučování pro děti a vše směřuje k zápisu do jedné či do dvou tří prvního stupně.

Heřmánek Praha 8

Základní škola rodinného typu a přátelského prostředí na metru C - Ládví na Praze 8. Malý počet žáků ve třídě a normální respektující vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Důraz na výuku matematiky - do 3. třídy Montessori, od 3 třídy Hejného metoda. Objevitelské vyučování prvovědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Hodina vědy a pokusů od 1. třídy a experimentální fyzika a chemie od 6. třídy. Od 1. do 9. třídy dramatická výchova a etická výchova - rozvoj vztahů a sebepřijetí. Anglický jazyk od 1. třídy v rozšířeném vyučování. Pracovní výchova a přírodopis a prověda - družina - škola v lese a na zahradě. Slovní hodnocení - tripartitní třídní schůzky a mapy učebního pokroku. Učitelé vytvářejí příjemnou atmosféru a podporují hranice bezpečného prostředí pro děti. Učitelé mají další podporu rozvoje metod rozvoje, třídního managmentu. Škola začíná v 9: hodin. Družina od 7 do 9 a po vyučování od 16.00 (pro pracující rodiče do 18.00). Pro rodiče samoživitele je možnost požádat o studijní stipendium, od 1. třídy. Škola má pochopení a umí pracovat s dyslektiky a dysgrafiky. Zápis do 1. třídy a do 6. třídy. Pokud je možnost i přestup během školního roku. Škola administruje individuální vzdělávání.

Fotogalerie

Vlastivěda - Puzzle mapa Evropy - Montessori pomůcka V 1. třídě začínáme psátProcvičujeme gramatiku Matematika sčítání Matematika s velbloudyVýuka angličtinyPíšeme první slohy Malé třídy a milí učiteléVýuka matematikyHravá a tvořivá výukaKroužek anglické konverzace se zahraničním lektoremVěda - pokusyTělesná výchova výuka tenisuČtení na zahraděHeřmánek a další kamarádiPráce na školním pozemkuŠkolní budovy na Ládví, nedaleko od metraVánoční vystoupení v domově pro senioryProgram pro děti Jak ovládat své emoceExkurze v kovářské dílně
 
Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.