Facebook

VĚDA základní a jazyková škola s právem státní zkoušky s.r.o.

novotna (zavináč) zsveda.cz
tethalova (zavináč) zsveda.cz
info (zavináč) zsveda.cz
777 820 507 Sekretariát školy
777 820 507 Ředitelka školy

Sídlo školy

Legerova 5
Praha 2, 12000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PhDr.Iva Novotna
Zřizovatel:
Elena Pinskaja PhD.
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Kontaktní osoby

Akce školy

25. srpna 2020
Až 100% stipendium na ZŠ VĚDA - ideální příprava na SŠ
Vypisujeme motivační stipendium - více informací zde: http://zs-veda.cz/

Výhody školy

 • Hostování zahraničních učitelů
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Vypisujeme až 100% stipendium!

100% stipendium na vzdělávání v ZŠ Věda (školní rok 2020/2021)

Čekají tě tři testy:
✅ matematika
✅ český jazyk
✅ anglický jazyk

Na základě výsledků získají účastníci motivační stipendia v hodnotě:

100% platby za vzdělání – při splnění testů: český jazyk 85% a více, matematika 80% a více, anglický jazyk 75% a více. Žák je osvobozen od platby vstupního poplatku.

75% platby za vzdělání – při splnění testů: český jazyk 75% a více, matematika 70% a více, anglický jazyk 65% a více. Jednorázový vstupní poplatek se slevou 35%.

50% platby za vzdělání – při splnění každého testu nejméně na 60%. Jednorázový vstupní poplatek se slevou 25%.

25% platby za vzdělání – při splnění testu z českého jazyka min. na 65%, a ostatních testů – min. na 50%. Jednorázový vstupní poplatek se slevou 10%.

Přihláška zde: https://bit.ly/30wTN4Z

Příprava na střední školy

✅Klademe velký důraz na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu či víceletá gymnázia.

✅Máme 100% úspěšnost v přijetí našich žáků na SŠ/víceletá gymnázia.

✅Žákům se intenzivně věnují nejen učitelé, ale i kariérní poradce.

✅V devátém ročníku je zařazen předmět Volba povolání - pomůžeme s výběrem školy i potřebnými dokumenty.

✅Zajistíme přípravu na talentové zkoušky.

Zaměření školy

Škola je mezinárodní bilingvní školou, s důrazem na výuku cizích jazyků. Je akreditovaná MŠMT, respektuje RVP, dnem 17.6. 2015 schváleným ŠVP. Cílem školy je poskytnout žákům znalosti gymnaziální úrovně, individuální přístup s počtem žáků ve třídě maximálně 12. Výuka vybraných předmětů je vedena v anglickém a ruském jazyce. Základem je jazyk český.

Vybavení

Škola svým vybavením splňuje standard moderní školy. Ve škole je 13 odborných učeben ( jazykové, výpočetní techniky, humanitních předmětů, matematiky, fyziky, chemie, přírodovědy atd.), včetně jedné učebny pro speciální pedagogiku, dvě tělocvičny, dvě školní hřiště, společenský sál, kde jsou pořádány různé akce školy. Ve škole se nachází rozsáhlá vícejazyčná knihovna, aktivně funguje školní klub. V celé škole je možnost připojení na WIFI. Součástí školního komplexu je i wellness centrum - masáže, vířivka, bazén s protiproudem, infrasauna.

Stravování

Stravování je zajištěnove školní jídelně v budově školy. V budově školy se nachází cvičná kuchyňka a nevelká jídelna pro žáky i zaměstnance, kde si lze uvařit kávu, čaj, či ohřát přinesené jídlo v mikrovlnné troubě. Škola zajišťuje odpolední svačiny pro žáky. Škola je účastníkem projektu Ovoce do škol a Zdravý způsob života.

VĚDA základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

PŘIJĎTE K NÁM, RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME! Naši žáci se neučí cizí jazyk, ale učí se v něm myslet - výuka na škole probíhá ve třech jazycích - vaše dítě po skončení povinné školní docházky bude plynně hovořit třemi cizími jazyky - náročnost výuky a objem učiva je srovnatelný s učivem gymnázia - naše škola je otevřena po celý den - v odpoledních hodinách děti mohou navštěvovat Středisko volného času - sportovní a zájmové kroužky - velký důraz je kladen na individuální výuku, třídy jsou málopočetné -12 žáků -vzdělávání zajišťováno kvalifikovanými pedagogy s bohatou zkušeností se zahraničními stážemi a rodilými mluvčími Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, WI-FI připojení k internetu a bezplatný přístup ke knihovně cizojazyčné literatury a multimediálním vzdělávacím programům. www.zsveda.cz Učebny se nacházejí v příjemném prostředí v centru Prahy - v prostorách Věda zakladní škola s.r.o, ul. Legerova 5/1878, 120 00 Praha - Nové Město.

Školní web

Zaktualizovali jsme naše webové stránky - klikněte a podívejte se! http://www.zsveda.cz/

Rosteme s knihou!

http://www.rostemesknihou.cz/pages/frontend/img/header.jpg Zařadili jsme se do programu "Rosteme s knihou" www.rostemesknihou.cz

Nejsme si cizí

Škola zpracovala projekt dle vyhlášené výzvy - " Pól růstu" Magistrátu Hlavního města Prahy " Nejsme si cizí". Dnem 1. října 2016 zahájila práci nad tímto projektem, jehož základním cílem je adaptace žáků -cizinců do českého prostředí. Projekt bude ukončen 30.6. 2018 projekt : OP Praha - pól růstu ČR CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000055 Nejsme si cizí

EU projekt " Nejsme si cizí"

Od 10. října 2016 škola zahájila dvouletý projekt " Nejsme cizí". Jedná se o vytvážení programů pro biligvní vyučování, zapojení žáků cizinců do českého školství a jejich snazší adaptaci v českém školním prostředí. byla vytvořena multikulturní učebna, vytvářejí se pracovní listy a inovují jednotlivé předměty. Součástí projektu jsou i kulturní pátky a projektové dny. Najdete nás : www.zsveda.cz www.facebook.com/groups/zsveda/

Rozšířili jsme se o mateřskou školu! Slovenská 19

Byl zahájen provoz mateřské školky v cenru Prahy. Dětská skupina funguje ve třech odděleních, tří věkových skupin pro děti od 2 let do 6 let, včetně přípravné třídy. Nabízíme kvalifikovaný pedagogický sbor, služby logopeda, školního psychologa, rehabilitační cvičení, zdravotní masáže, digitální pomůcky a dětské aktivity ve třech jazycích.

Příprava na střední školy

✅Klademe velký důraz na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu či víceletá gymnázia.

✅Máme 100% úspěšnost v přijetí našich žáků na SŠ/víceletá gymnázia.

✅Žákům se intenzivně věnují nejen učitelé, ale i kariérní poradce.

✅V devátém ročníku je zařazen předmět Volba povolání - pomůžeme s výběrem školy i potřebnými dokumenty.

✅Zajistíme přípravu na talentové zkoušky.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 89 žáků a z toho je 64 % dívek.

Fotogalerie

Haloween Slavíme Narozeniny Věda 2018 školní družina prvouka Ztracenka Kam jsme přišli, kdo to ví? Národní muzeum Fotografie školy 10 Poznáváme Prahu Příroda pod lupou Toulky Prahou Byli jsme na Vyšehradě workshop šachový turnaj
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.