Foxíkovy školky a jesle

linda (zavináč) foxikovaskolka.cz

Sídlo školy

Loutkářská 2324/2
Praha 6 - Břevnov, 16900

Odloučená pracoviště

Vánkova 924/17, Praha
U Zásobní zahrady 1774/15, Praha 3-Žižkov
U Krčského nádraží 86/38, Praha 4 Krč
Budyšínská 145/2, Praha-Dolní Chabry
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Linda Janichová

Výhody školy

  • Malý počet žáků ve třídách
  • Online informační systém docházky
  • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
  • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina

Zaměření školy

VZDĚLÁVÁNÍ
Školky a jesličky vedeme v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. Vzdělávání v našich školkách probíhá jak česky, tak i bilingvně. Záleží na výběru školky a třídy. V jesličkách preferujeme jazyk český s prvky angličtiny, které jsou zařazovány nejčastěji do ranních rituálů.
Učitelé se věnují také evaluaci dětí 2x ročně. Hodnotíme, jak dítě prospívá, jeho pokroky, všímáme si také problémových oblastí. Vše probíráme na individuálních schůzkách s rodiči.

PROJEKTOVÉ UČENÍ
Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
Program využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, s postižením, děti mimořádně nadané či z etnických menšin). Pro program Začít spolu je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.
Třídy máme rozdělené do tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly. Centra aktivit jsou různá a jsou uspořádána tak, aby se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech aktivit vždy souvisí s daným týdenním tématem. Důležité je však to, že během daného týdne musí splnit úkoly ve všech centrech aktivit.

BILINGVNÍ VÝUKA
V mateřských školách je možnost navštěvovat česko-anglické třídy, kde výuka probíhá bilingvně.
S anglickým jazykem se děti dostanou do kontaktu přirozeným způsobem po celý den. To je zajištěno přítomností rodilého mluvčího v průběhu dne, který spolupracuje s kvalifikovaným pedagogem.
I v jesličkách se malé děti dostanou do kontaktu s angličtinou, nejčastěji však při ranních rituálech.

FOREST FRIDAYS
V rámci programu chodíme se staršími dětmi na celý den do přilehlých lesoparků, a to minimálně jednou týdně. Vše je závisí na počasí.
Forest day neboli pátek v lese probíhá jako běžný den ve školce. V lese probíhá ranní kroužek, vzdělávací činnost, svačinka, ale i volná hra či oběd. Díky přírodě okolo si jej děti užijí více jak ve školce. Pokud nám počasí přeje, vracíme se do školky na odpolední svačinku.
Forest days mají i děti mladší, a to ve zkrácené verzi do oběda.

POHYB
Zaměřujeme se na správný pohybový rozvoj dětí a řešíme případné disbalance v jejich rozvoji. Dětem jsou vštěpovány základy lehké atletiky i společenských sportovních her, při kterých se učí zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu. Gymnastický blok obsahuje prvky gymnastiky a akrobacie. Důraz je kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.

O NÁS

Naše první školka vznikla v roce 2010 jako česko-anglická soukromá školka. V roce 2014 jsme požádali o akreditaci. Úspěšně jsme prošli inspekční kontrolou a byli jsme zařazeni do rejstříku škol MŠMT. Mateřské školky se rozrostly o jesle či dětské skupinky. V současné době Vám můžeme nabídnout školky na Žižkově, Břevnově a Čimicích. Jesličky – dětské skupiny máme též na Žižkově, Čimicích, Dolních Chabrech a v Krči. Mezi menší projekty patří Mikrojesličky, které jsou k dispozici v Neratovicích a v Praze 9 Na Krejcárku.

Fotogalerie

Foxíkova školka Břevnov Foxíkova školka Žižkov Foxíkovy jesle Žižkov Foxíkovy jesle Budyšínská
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.