Kalendář akcí Prázdniny Volná pracovní místa Databáze škol ke stažení Registrace školy Aktualizace údajů
Logo Seznamskol.cz

Základní škola Heřmánek

www.prorodinu.cz
https://plus.google.com/communities...
www.facebook.com/pages/základní-ško...
kancelar (zavináč) prorodinu.cz
zastupce.reditele (zavináč) prorodinu.cz
724 692 084 (Kancelář školy)
606 416 930 (Osoba pověřená zápisem)
776 305 228 (Ředitelka školy)

Sídlo školy

Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví, 19300

Odloučené pracoviště

Kyselova 1185/2, Praha
Hodnocení prezentace (Co je to?):
94,00 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Miroslava Adamcová
Zřizovatel:Focus on Education
IČ:04288939
Stupně ZŠ:První a druhý stupeň (1. - 9. třída)
Virtuální prohlídka:Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Akce školy

TermínAkce
Úterý29. srpna 201716:00–17:00 hod.Přestup do 6. třídy - informace, přihlášky, zkoušky
Úterý5. září 201715:00–17:00 hod.Přestup do 6. třídy - informace, přihlášky - rodiče a budoucí žáci
Úterý12. září 201716:00–17:00 hod.Přestup do 6. třídy - informace, přihlášky - rodiče a budoucí žáci
Úterý3. října 201715:00–16:00 hod.Přestup do 6. třídy - informace, přihlášky - rodiče a budoucí žáci

Výhody školy

 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

12 dětí ve třídě, dramatická výchova, angličtina, matematika a přírodní vědy, přípravné třídy pro základní školu

Vybavení školy

Budovy školy Praha 9 - Horní Počernice a Praha 8 Ládví. Neobvyklé vybavení školy, zahraniční pomůcky pro výuku jazyků, matematiky ale i přírodních věd. Počítače i další moderní vybavení školy považujeme za normální. Škola komunikuje s rodiči online, každý z rodičů dostává každý týden informace o výuce svých žáků. Škola spolupracuje s řadou odborníků jako je logoped, psycholog.

Stravování

Zajištěno ve školní výdejně a jídelně. Jídlo je dováženo.

Škola a její vývoj

Od školního roku 2014/15 otevíráme první třídu v Ládví a první třídu v Horních Počernicích. Škola se rozvíjí tím, že každý rok vzniká nová první třída. Ve třídách máme maximálně 12 dětí ve třídě. Mimo třídních učitelů ve škole pracuje specialista na dramatickou, výtvarnou, hudební výchovu a anglický jazyk. Škola má přípravnou třídu pro děti od 5 let a pro děti s odkladem. Škola na Ládví bude tvořena 1. až 9. ročníkem, škola v Horních Počernicích pracuje od 1. do 5. ročníku a pro vyšší ročníky nabízíme možnost dojíždět na Ládví.
V současné době jsou ve škole dvě první třídy, dvě druhé třídy, jedna čtvrtá třída, jedna šestá třída a jedna devátá třída. Škola administruje více jak 60 dětí na domácím vzdělávání.
Kancelář obou škol se nachází v Ládví, Rajmonova 1199, Praha 8.
Ředitelka školy je k dispozici a nabízí osobní setkání na základě dohodnuté schůzky. Pro rodiče školy ředitelka organizuje pravidelná setkání.

Zaměření na tvořivou výuku matematiky a přírodních věd

Od první třídy (spíše od předškolní třídy mateřské školy) se zaměřujeme na tvořivou výuku matematiky. Využíváme zahraniční systém učebnic, mnoho českých a zahraničních, také zábavných a zajímavých Montessori pomůcek. V přírodních vědách jsme vytvořili vlastní předmět - Přírodovědné pokusy- věda, kde objevujeme svět prakticky pomocí zábavných pokusů během celého prvního stupně a přípravného ročníku mateřské školy.

Výuka anglického jazyka

Škola má rozšířenou výuku anglického jazyka. V hodinách vyučují čeští lektoři a v rámci odpoledních kroužků rodilí mluvčí.

Výuka českého jazyka a dramatické výchovy

Naše výuka českého jazyka probíhá s velkým množstvím vlastních výukových systémů na základě Montessori metod a dalších účinných a zábavných možností, jak si osvojit gramatiku. Součástí výuky českého jazyka jsou také dvě hodiny dramatické výchovy od 1. do 8. ročníku. V těchto hodinách se učí děti komunikovat, spolupracovat a vytváří se dobré vztahy mezi dětmi ve třídě.

Hudební výchova a zpěv na škole

Velkou radostí naší školy je hudební výchova. Děti zpívají a vytvářejí společně školní kapely. Děti, které hrají v hudebních školách na nástroje najdou první uplatnění při veřejných vystoupeních jako doprovod.

Výtvarná a pracovní výchova

Snažíme se nabídnout obě části výchovy tak, aby vyhovovaly chlapcům i děvčatům. Připravujeme vernisáže výtvarných prací dětí, ale také připravujeme možnosti, aby si děti mohly vyrábět vlastní výrobky pomocí nástrojů a získávaly praktické dovednosti. Děti se také starají a pomáhají s drobnými pracemi při zařizování tříd, pěstují rostliny na školních pozemcích a chovají drobná zvířátka ve škole.

Etická výchova

V každé třídě vyučujeme jednu hodinu etické výchovy. Pro rodiče, kteří si to zvolí, vyučujeme také jednu hodinu náboženství. V etické výchově mluvíme o vztazích a podporujeme rozvoj charakteru a rozvoj vzájemných vztahů a komunikace a dobrého života dětí ve společnosti. V nepovinné hodině náboženství se děti seznamují se základními příběhy Bible hravou formou, dramatickými příběhy a pomocí flanelografů. Naše škola je školou soukromou a toto vyučování zařazujeme jako součást všeobecného vzdělání.

Tělesná výchova a sport

V naší škole probíhá klasická tělesná výchova, ale v rámci této tělesné výchovy či v rámci odpoledních aktivit nabízíme možnost základů tenisu, kurz plavání, kurz bruslení. V odpoledních aktivivách nabízíme rodičům a dětem společné lezení, či společné skákání na trampolíně.

V rámci prvouky a vlastivědy i přírodovědy pořádáme exkurze a výlety

Obvykle jednou měsíčně pořádáme výlety, které podporují vzdělávání a naše děti se dozvídají více informací o místě, kde žijí.

Organizace školy

Výuka v naší škole začíná v 9 hodin ráno. Vyučování končí tedy později. Družina je zajištěna od 8 do 16 hodin. V nadstandardním provozu družina funguje od 7 do 18 hodin. Škola má běžné školní prázdniny. Rozhodnutím ředitelky školy se většinou prodlužují podzimní a velikonoční prázdniny na délku jednoho týdne.

Informace o škole

Škola používá elektronický systém Škola Online, který poskytuje vhled rodičům i žákům do třídních knih a žákovských knížek. Učitelé prvních tříd píší každý týden v průběhu prvních měsíců rodičům informace z dění ve třídě a učitelé všech tříd prvního stupně píší každý měsíc zprávu o práci třídy. Rodiče mají možnost po dohodě s učitelem navštívit vyučování. Rodiče se mohou setkávat s ředitelkou školy na čaji pro rodiče (podle potřeby několikrát do roka).

Domácí vzdělávání

Škola administruje děti na domácím vzdělání prvního stupně. Ve škole působí jedna pracovnice, která se zabývá podporou domácího vzdělávání, paní Judita Kapicová.

Zápisy do školy

Zájemci o naší školu mohou vyplnit na našich webových stránkách předběžnou přihlášku do školy. Mohou se přijít podívat na vyučování a zúčastnit se informační schůzky s ředitelkou školy. Přijímáme děti do školy i mimo vyhlášené oficiální zápisy a je možné se na nás obrátit i během školního roku, na adrese olga.cajchanova@prorodinu.cz.

Děti ve škole

Naše škola je vhodná pro nadané děti. Umíme podpořit nadané děti s mírnou obtíží (dysgrafie, dyslexie).
Naše škola po pečlivém výběru integruje do třídy jedno dítě s větším handicapem, většinou za pomocí asistenta. Naše škola má zkušenosti s integrací dětí cizinců, kteří ještě neumí dostatečně český jazyk. Často tuto integraci provádíme s pomocí dočasné asistence.
Je pro nás důležitý vztah učitele a dítěte a rodičů. Ve třídách máme kolem 12 dětí.

Školné a další náklady na školu

Školné pro příští školní rok je pro nově přijaté děti stanoveno na 2 500 Kč při 10 měsíčních splátkách.
Pro rodiče, kteří chtějí školné zaplatit jednorázovou platbou je cena 23 000 Kč ročně.
Cena družiny je na Ládví 200 Kč na ranní družinu a 400 Kč na odpolední družinu za měsíc pro tento školní rok.
Cena oběda je v tomto školním roce 47 Kč.
Cena kroužků se pohybuje kolem 1200 - 1600 Kč za pololetí.
Rodiče hradí některé učebnice, které děti používají jako pracovní sešity, zahraniční učebnice matematiky a to jednorázově a na soubory pomůcek (Montessori abeceda - Pohyblivé písmo - soubor pro každé dítě) a přispívají na kopírování pomůcek a na pomůcky do výtvarných a vědeckých aktivit dětí.
Zásada je, že rodiče platí všechny náklady na pomůcky, které jsou spotřebovány přímo dítětem.

Mezi gymnáziem a základní školou

V letošním roce škola vstoupila na druhý stupeň. Naše šestá třída je skvělá práce. Vyučujeme matematiku podle profesora Hejného. Anglický jazyk vyučuje rodilá mluvčí. Speciální zaměření věnujeme předmětům jako je - fyzika-chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis, které se učí metodou pokusů a experimentů, vlastních objevů, zkoumání a vzájemné pomoci v poznávání.
Příští školní rok se otevírá škola přijme několik žáků do budoucí 7. třídy a otevíráme také 6. třídu a doplňujeme 5. třídu. Zájemci o přestup prosím sledujte naše webové stránky a oslovte školu mailem.

1. třídy

Máme za sebou další první třídy a děti se blíží k první stovce svých dnů ve škole. Ale připravujeme také otevření dalších dvou tříd. Setkáváme se s rodiči na dnech otevřených dveří a dnech otevřených vyučování pro děti a vše směřuje k zápisu do jedné či do dvou tří prvního stupně.

Fotogalerie

Vlastivěda - Puzzle mapa Evropy - Montessori pomůcka V 1. třídě začínáme psátProcvičujeme gramatiku Matematika sčítání Matematika s velbloudyVýuka angličtinyPíšeme první slohy Malé třídy a milí učiteléVýuka matematikyHravá a tvořivá výukaKroužek anglické konverzace se zahraničním lektoremVěda - pokusyTělesná výchova výuka tenisuČtení na zahraděHeřmánek a další kamarádiPráce na školním pozemkuŠkolní budovy na Ládví, nedaleko od metraVánoční vystoupení v domově pro senioryProgram pro děti Jak ovládat své emoceExkurze v kovářské dílně
 
Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.