Kouzelné školy - mateřská škola a základní škola

martina.stanclova (zavináč) kouzelneskoly.cz
210 088 807 Ředitelka
725 783 569 Ředitelka

Sídlo školy

Kodaňská 54/10
Praha 10, 10100
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Martina Štanclová
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Akce školy

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Bezbariérový přístup
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Mateřská škola - charakteristika

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 7:45 do 17:00 hodin. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd vždy pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogů. Přijímáme děti ve věku od 3 do 6/7 let. Je-li dítě na docházku připraveno (zvládnutí základních hygienických návyků, celková vyspělost), je možné přijmout i dítě mladší třech let.

Uspořádání dne

Denní režim je jen orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí. Operativně reagujeme na mimořádné situace a změny počasí. 07:45 – 08:30 individuální příchod dětí 07:45 – 08:45 volná práce dětí, rozhovory 08:45 – 09:00 ranní přivítání, rozcvička, kalendář 09:00 – 09:30 dopolední pracovní blok - individuální a skupinová práce s montessori materiálem; dopolední zájmové činnosti: jóga pro děti, výtvarné činnosti, skupinová práce předškoláků, hudebně pohybové činnosti a jedno dopoledne v týdnu pracovní blok v anglickém jazyce 09:30 – 09:50 dopolední svačina 09:50 – 10:30 setkání na elipse (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne) 10:30 – 12:00 pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti 12:00 – 12:30 oběd (po obědě čištění zoubků) 12:45 – 13:00 odchod dětí s půldenní docházkou 12:45 – 13:45 polední klid (čtení a poslech pohádky, odpočinek) 13:45 – 17:00 odpolední pracovní blok - aktivity dle vlastního výběru dětí; odpolední zájmové činnosti: dvě odpoledne pracovní blok v anglickém jazyce 14:30 – 15:00 odpolední svačina 15:00 – 17:00 odchod dětí

Základní škola - charakteristika

Děti podle metody Montessori vzděláváme od 1. do 6. třídy. Třídy naší školy jsou na první stupni smíšené, na druhém stupni rozdělené po ročnících. Jsou rozděleny do nižšího prvního stupně (1., 2. a 3. ročník), vyššího prvního stupně (4. a 5. ročník) a druhého stupně. V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka, angličtina je vyučována již od 1. ročníku. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmové kroužky. Škola je otevřena od 8:00 do 17:00 hod. Zvonění u nás neuslyšíte. Děti si samy volí, jaké práci se budou věnovat. Ze škály systematických a propracovaných pomůcek, které jsou jim postupně představovány, si děti vybírají aktivity, které je v danou chvíli nejvíce zajímají. Je na nich, jestli začnou den matematikou nebo třeba psaním do písanky. Od 1. třídy si pod vedením učitele osvojují správné učební návyky, schopnost aktivně se podílet na výuce, plánovat a efektivně využívat čas k učení a samostatně řešit úkoly. Odpoledne si vybírají ze zájmových kroužků, odpočívají, povídají si, procvičují si probrané učivo nebo si hrají s kamarády. Děti nedostávají známky. Jsou hodnoceny slovně na základě pozorování učitele, jeho záznamů o činnosti dítěte a také na základě prací dětí. Cílem tohoto procesu je naučit dítě sebehodnocení vlastní práce, tak aby se orientovalo na vlastní pokroky a rozvíjení svých specifických nadání místo porovnávání a soutěžení s druhými.

Uspořádání dne

Denní režim přizpůsobujeme potřebám dětí, jejich přání a zájmu. 08:00 – 08:30 individuální příchod žáků, volná práce dětí s Montessori pomůckami, individuální četba. 08:30 začátek školního vyučování 08:30 – 12:00 / 13:00 / 14:00 dopolední pracovní blok ranní přivítání a povídání na téma dne, individuální práce, samostatná a skupinová práce, práce s učitelem, angličtina, individuální přestávky a odpočinek, dopolední svačina, výchovy, pobyt dětí venku 12:00 / 13:00 oběd 13:30 – 14:00 vyzvedávání žáků nenavštěvujících školní družinu, 12:00 / 13:00 – 17:00 činnosti školní družiny, 14:00 – 16:00 odpolední zájmové kroužky (probíhají společně se školní družinou) a 17:00 odchod žáků.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je v Kouzelných školách velmi důležitá. Soulad výchovné metody Montessori s přístupem v rodině je pro děti nezpochybnitelným přínosem. Děti motivuje, když vidí, že se rodiče do školních aktivit zapojují. Z tohoto důvodu jsou zváni na celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování). Pořádáme pro ně také pravidelné Montessori semináře. Aby rodiče měli vždy přehled o vzdělávání a pokrocích svého dítěte, organizujeme: - individuální schůzky s rodiči (nejméně dvakrát ročně) - semináře pro rodiče - tvůrčí dílny a oslavy - individuální návštěvní dny pro rodiče - otevřené dny školy - aktuální informace na webových stránkách a vývěsce školy - zasílání aktuálních informací e-mailem - roční kalendář akcí - zpravodaj pro rodiče s aktuálním děním ve škole Jsme otevřeni vyslyšet Váš názor, nápady či kritiku a přání.

Fotogalerie

Momentky z MŠ Momentky z MŠ 1 Momentky z MŠ 2 Momentky z MŠ 3 Masopust v MŠ Masopust v MŠ 1 Masopust v MŠ 2 Projekt Zvířata v naší krajině Přejeme maminkám k jejich svátku Přejeme maminkám k jejich svátku 1 Přejeme maminkám k jejich svátku 2 Vánoční dílny v MŠ Vánoční dílny v MŠ 1 Strom Kouzelných škol Strom Kouzelných škol 1 Strom Kouzelných škol 2 Žlutá třída bruslí na Gutovce Žlutá třída bruslí na Gutovce 1 Žlutá třída bruslí na Gutovce 2 Žlutá třída bruslí na Gutovce 3 Modrá třída v japonsko-korejské restauraci Modrá třída v japonsko-korejské restauraci 1 Modrá třída v japonsko-korejské restauraci 2 Myšlením a hrou k abstrakci Myšlením a hrou k abstrakci 1 Myšlením a hrou k abstrakci 2 Divadelní představení Divadelní představení 1 Divadelní představení 2 Divadelní představení 3 Modrá a žlutá třída - Příběh o vzniku geometrie Modrá a žlutá třída - Příběh o vzniku geometrie 1 Modrá a žlutá třída - Příběh o vzniku geometrie 2
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.