Facebook

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

skola (zavináč) zsmendelova.cz
272 088 211 Spojovatelka
272 088 224 Referentka
272 088 221 Ředitelka

Sídlo školy

Mendelova 550
Praha 4, 14900
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Mgr. Martina Thumsová
Zřizovatel:
Městská část Praha 11
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Kontaktní osoby

Akce školy

30. března 2021 08:30–16:00 hod.
Den otevřených dveří
7. dubna 2021 13:00–18:00 hod.
Zápis žáků do 1. tříd
8. dubna 2021 13:00–18:00 hod.
Zápis žáků do 1. tříd
14. dubna 2021 15:00–16:30 hod.
Zahájení dílny předskoláčků
19. dubna 2021 16:30–18:00 hod.
Bezpečí ve škole
Seminář pro rodiče
27. dubna 2021 13:00–18:00 hod.
Zápis žáků do 1. tříd
23. června 2021 13:30–15:00 hod.
Rozloučení žáků 9. tříd
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Zaměření školy

Vedeme žáky ke vzdělanosti, poctivosti a slušnosti, naplňujeme vizi školy Společně hledáme správný směr. Vedeme žáky k celoživotnímu učení. Podporujeme děti s nadáním i se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzděláváme děti společně. Využíváme efektivní vyučovací strategie (kooperativní učení, projekty, bloky, zážitky). Realizujeme projekty z operačních programů Praha - Pól růstu a Výzkum, vývoj, vzdělávání, Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem, Česko sportuje, Mendelka čte dětem. Úspěšně zapojujeme rodiče do vyučování v projektu Rodiče učí.

Další informace

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola úspěšného života. Zaměřujeme se na výuku jazyků - anglický jazyk od 1. třídy, německý jazyk od 5. ročníku, ruský a francouzský jazyk od 7. ročníku. Aplikujeme metodu CLIL (výuka v anglickém jazyce) v každé třídě na 1. stupni. Posilujeme výuku matematiky. Poskytujeme žákům logopedickou péči. Při hodnocení žáků uplatňujeme formativní hodnocení. V zájmovém vzdělávání zajišťujeme činnost školní družiny (1. až 4. třídy) a školního klubu (4. - 9. třídy). Nabízíme velký výběr zájmových kroužků. Pořádáme lyžařské kurzy (Rakousko), plavecké kurzy a školní pobyty v přírodě. Zápis do 1. tříd se bude konat 7. a 8. dubna 2021. Po něm následuje Příprava na školu hrou - setkávání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a paní učitelek.

Stravování

Vaříme pro děti s celiakií. Žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Školní kuchyně byla v roce 2020 kompletně rekonstruována, vaříme technologiemi podporujícími zdravé stravování.

Vybavení školy

Škola je moderně a funkčně vybavena. Máme zázemí pro sport a tělesnou výchovu, knihovnu, multifunkční pracovny. Při vyučování využíváme moderní technologie.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 743 žáků a z toho je 51 % chlapců.

Fotogalerie

Fotografie školy 1 Fotografie školy 2 Fotografie školy 3 Fotografie školy 4 Fotografie školy 5 Fotografie školy 6 Fotografie školy 7 Fotografie školy 8 Fotografie školy 9 Fotografie školy 10 Fotografie školy 11 Fotografie školy 12 Fotografie školy 13 Fotografie školy 14 Fotografie školy 15
Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.