Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

skola (zavináč) zsmendelova.cz
272 088 211 Spojovatelka
272 088 224 Referentka
272 088 221 Ředitelka

Sídlo školy

Mendelova 550
Praha 4, 14900
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Mgr. Martina Thumsová
Zřizovatel:
Městská část Praha 11
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Kontaktní osoby

Akce školy

4. září 2023 08:00–09:00 hod.
Slavnostní zahájení školního roku
13. září 2023 18:00–20:00 hod.
Táborák pro 1. třídy
6. října 2023 09:00–11:30 hod.
Mendelánkování
Program pro mateřské školy
27. listopadu 2023 08:30–18:00 hod.
Den rodičů
Den otevřených dveří
13. února 2024 09:00–22:00 hod.
Masopust
Oslavy masopustu
26. března 2024 08:30–16:00 hod.
Den otevřených dveří
10. dubna 2024 13:00–18:00 hod.
Zápis žáků do 1. tříd
11. dubna 2024 13:00–18:00 hod.
Zápis žáků do 1. tříd
25. června 2024 17:00–19:00 hod.
Slavnost Slabikáře
26. června 2024 13:30–15:00 hod.
Rozloučení s žáky 9. ročníku
28. června 2024 08:00–09:00 hod.
Slavnostní ukončení školního roku
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Zaměření školy

Vedeme žáky ke vzdělanosti, poctivosti a slušnosti, naplňujeme vizi školy "Společně provázíme žáky na cestě k úspěchu". Hodnoty školy jsou: důvěra, odpovědnost, profesionalita, respekt, spolupráce a komunikace.
Nacházíme cestu pro celoživotní vzdělávání každého žáka. Stavíme ji na přátelských vztazích mezi dětmi, rodiči a učiteli a na motivačním hodnocení. Vzděláváme děti společně. Využíváme efektivní vyučovací strategie (kooperativní učení, projekty, bloky, zážitky, formativní učení a hodnocení). Sledujeme vzdělávací pokroky všech žáků. Využíváme autonomní a formativní hodnocení. Realizujeme projekt z operačních programu Jan Amos Komenský. Úspěšně zapojujeme rodiče do vyučování v projektu Rodiče učí.

Další informace

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola úspěšného života. Zaměřujeme se na výuku jazyků - anglický jazyk od 1. třídy, ruský, francouzský a německý jazyk od 7. ročníku. Aplikujeme metodu CLIL (výuka v anglickém jazyce) v každé třídě na 1. stupni. Posilujeme výuku matematiky. Poskytujeme žákům logopedickou péči. Při hodnocení žáků uplatňujeme formativní a autonomní hodnocení. V zájmovém vzdělávání zajišťujeme činnost školní družiny (1. až 4. třídy) a školního klubu (4. - 9. třídy). Nabízíme velký výběr zájmových kroužků. Pořádáme lyžařské kurzy (Rakousko), plavecké kurzy a školní pobyty v přírodě. Zápis do 1. tříd se bude konat 10. a 11. dubna 2024. Po něm následuje Dílnička předškoláčků - setkávání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a paní učitelek.

Stravování

Vaříme pro děti s různými dietami (bezlepková, bezlaktózová aj.). Žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Vaříme technologiemi podporujícími zdravé stravování.

Vybavení školy

Škola je moderně a funkčně vybavena. Máme zázemí pro sport a tělesnou výchovu, knihovnu, dílnu, jazykové učebny a multifunkční pracovny. Při vyučování využíváme moderní technologie.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 727 žáků a z toho je 52 % chlapců.

Fotogalerie

budova školy výuka výuka výuka výuka výuka výuka výuka jídelna družina keramická dílna tělocvična rozvrh výuka šatny
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.