Kalendář akcí Prázdniny Volná pracovní místa Databáze škol ke stažení Registrace školy Aktualizace údajů
Logo Seznamskol.cz

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

www.campanus.cz
central (zavináč) campanus.cz
222 366 517 (Kancelář školy)
222 366 518 (Kancelář školy)

Sídlo školy

Jírovcovo náměstí 1782
Praha 4, 14800
Hodnocení prezentace (Co je to?):
95,90 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Lenka Derková, MBA
Zřizovatel:MČ Praha 11
Stupně ZŠ:První a druhý stupeň (1. - 9. třída)
Kontaktní osoby:Mgr. Barbora Svozilová (zástupkyně ředitelky školy)
Mgr. Kateřina Zítková (zástupkyně ředitelky školy)
Bc. Radka Řeháčková (zástupkyně ředitelky školy)
Poměr dívek a chlapců:

Akce školy

TermínAkce
Čtvrtek8. března 201818:00–19:30 hod.Reprezentační ples ZŠ Campanus v TOP Hotelu Praha
Středa21. března 201816:00–19:30 hod.Jarní dílny

Výhody školy

 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

Školní vzdělávací program Vzdělávání, tolerance, integrace podporuje rozvoj myšlení, kreativity a zodpovědnosti za vlastní budoucnost

Další informace

Zaměřujeme se na: * výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka angličtiny ve spolupráci s rodilým mluvčím, tato metoda je pro děti velmi motivující, ztrácí ostych mluvit cizím jazykem před ostatními, přirozeně se jim zvětšuje slovní zásoba, odposlouchávají správnou výslovnost * výuku druhého cizího jazyka a informatiky * moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích) * pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova) * estetickou a dramatickou výchovu Dále nabízíme: * v 1. třídách zkušené elementaristky * velký výběr zájmových kroužků (keramika, recitační a turistický kroužek, výtvarný ateliér, hra na flétnu, pohybové hry, míčové hry, aerobic) * aktivity pro umělecky založené děti (dramatická výchova, keramické dílny) * celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní) * široký výběr volitelných a nepovinných předmětů * velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá) * mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů) * školy v přírodě a lyžařské kurzy * zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty * přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

„Škola není cíl, škola je cesta.“

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Děti vedou zkušení pedagogové.

Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města.

Nejlepší škola v Praze a 4. nejlepší škola v České republice

www.nejlepsiceskaskola.cz

Anglický jazyk od 1. ročníku

Povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku s rodilým mluvčím. Od šesté třídy druhý cizí jazyk. V osmém a devátém ročníku výuka aglického jazyka pouze pod vedením rodilého mluvčího.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu:

4. a 5. dubna 2018 od 14,00 do 17,30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:

Děti, které dovrší do 31.8.2018 šest let věku.
Děti po odkladu školní docházky.
Děti narozené 1.9.2012 – 31.6.2013 pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

Průběh zápisu:

K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 26. do 28. března od 8 do 16 hod.;
rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.
Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.
Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém prokáže školní zralost.
Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí, byla škola nucena stanovit kritéria,
podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

1. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
3. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě smlouvy mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec je ZŠ Campanus spádovou školou pro žáky s trvalým pobytem v územním obvodu obce Vestec).
4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě smlouvy mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec je ZŠ Campanus spádovou školou pro žáky s trvalým pobytem v územním obvodu obce Vestec).
5. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
6. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
7. Děti s místem trvalého mimo území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
8. Ostatní zájemci.


Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Cigánkova
Hornomlýnská
Hráského
Hroncova
Jana Růžičky
Jarníkova
Klírova
Láskova
Malenická
Nechvílova
Roztylská
Šustova
U Kunratického lesa
U Zeleného ptáka
Vojtíškova
Zlešická

"Předškolák" aneb "My se školy nebojíme"

V rámci přípravy na vstup do školy nabízíme program pro všechny předškoláčky:
„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“

Na školu připravujeme budoucí prvňáčky již dlouho před vstupem do školy. Ti se mohou každou středu i s rodiči zúčastnit připraveného programu, který je seznamuje s chodem školy, s naší společnou prací, s budovou i učitelkami. Předškoláci vidí, že se nemají čeho obávat a na školu se již těší.

Na každý čtvrtek školního roku 2017/2018 od 15,15 do 16,15 hodin jsme pro Vás a Vašeho předškoláka připravili setkání, při kterém se Vaše dítě seznámí se svými budoucími spolužáky, prostředím školy i budoucími učitelkami 1. tříd.

Na dítě čeká „Sešit předškoláka“ (portfolio s pracovními listy), básničky, písničky, cvičení, tancování, soutěže,výtvarné a pracovní aktivity.

První schůzka proběhne 9. listopadu 2017 od 15,15 hodin.
Sraz je před školou u vchodu č. 1.
Přineste si, prosím, přezutí a pastelky.
Cena 1 000,- Kč za celoroční kurz.
Do jednotlivých hodin bude vkládat prvky MDS – Metoda dobrého startu.
Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.

Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům
a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Stravování

* ve školní jídelně výběr ze tří jídel * zdravá strava * vaříme pouze z čerstvých surovin

Vybavení školy

* v roce 2010, 2011 - celková regenerace školy včetně nové školní kuchyně * moderně a účelně vybavené učebny * dobře vybavený areál školní družiny * moderní sportovní areál s atletickým oválem, sprinterskou rovinkou, tenisovými kurty a hřištěm na beach volejbal * v roce 2011 - dostavba 4 venkovních šaten

Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
17.04.201701.08.2018Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 pro nově otevírané ročníky ve školním roce 2018/19 již nyní hledá:
učitele/učitelku - 1. STUPNĚ ZŠ a dále učitele/učitelku s aprobací M, FY, AJ, NJ, ČJ, BI, VV.
Na pozici rádi přivítáme kolegu, který:
* Rád učí a dokáže děti nadchnout pro získávání znalostí
* Má kladný vztah k dětem a respektuje jejich individualitu
* Je aktivní, kreativní, energický, otevřený novým pedagogickým technikám a postupům
* Je ochoten dále se vzdělávat a pracovat na svém rozvoji
* Disponuje vysokoškolským vzděláním pedagogického směru (Bc., Mgr.)
* Má týmového ducha
Nabízíme:
* Práci v příjemném a podporujícím kolektivu
* Prostor pro seberealizaci a profesní rozvoj
* Moderní pracovní prostředí a pomůcky
* Nadstandardní platové ohodnocení
* Nástup 8/2018

Fotogalerie

Jazykový a poznávací zájezd do AnglieSportovní úspěchyHrajeme divadloSportujemePoznávací zájezd do DánskaVlastivěda1. třídyPřírodovědaDivadlo 2. stupeňŠkolní družinaŠkolní družinaPles 9. třídUčitelé na výletěAdventní dílyZŠ Campanus - mistři ČR ve florbaluPrvní školní denZávody Cross CupPles žáků 1. a 9. třídPles žáků 1. a 9. třídPrvní školní denZájezd do Švédska - výlet na lodíchPředškoláci ve školeHrajeme divadloProjektové vyučování
 
Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.