AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

akademy (zavináč) akademy.cz
skoupa (zavináč) akademy.cz
544 211 547 Sekretariát

Sídlo školy

Rašelinová 11
Brno, Líšeň, 62800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.
Zřizovatel:
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.
Stupně ZŠ:
První stupeň (1. - 5. třída)

Kontaktní osoby

Výhody školy

 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, španělština

AKADEMIA

AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ (založena 1992) je fakultní školou Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zahrnuje osmileté (a doplňkově čtyřleté) gymnázium, základní i mateřskou školu. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků od 2 do 20 let, učíme je samostatně myslet a orientovat se v proměnlivém světě.

Zaměření školy

Důraz klademe na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání jako přípravu na další studium. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Stravování

Škola má vlastní výdejnu obědů, které dodává Jídelna Masarova. K dispozici jsou i diety, včetně bezlepkové. Je výběr z dvou jídel, vybírá se přes internet.

Vybavení

Škola je moderně vybavena multifunkčními učebnami (interaktivní tabule, nová učebna PC), pracuje s informačními technologiemi (Moodle, Bakaláři), má vlastní zahradu a hřiště, technologie jsou obměňovány díky úspěšným projektům ESF.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 50 žáků a z toho je 50 % chlapců.

Fotogalerie

den do prázdnin první září Vánoce Beseda Halloween
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.