První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

svatava.cerna (zavináč) pszs.cz
495 217 375 Ředitelka
603 917 374 Ředitelka
495 217 383 Sekretariát

Sídlo školy

Vocelova 1334
Hradec Králové 2, 50002
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Svatava Černá
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Akce školy

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

Základní škola s 1. - 9. třídou

Základní informace o škole

Škola byla založena v roce 1992. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Sídlí ve Vocelově ulici na Pražském Předměstí v Hradci Králové v bezprostřední blízkosti nového autobusového terminálu. Ve školním roce 2015 - 2016 vyučujeme v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu MOUDROST MEDVĚDÍ. Vzdělávací program je k předložení v kanceláři školy. K dispozici má vedle kmenových tříd moderní počítačovou učebnu, dobře vybavené kabinety pro výuku, knihovnu, hernu, keramickou dílnu, velkou zahradu. Při výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična TJ Sokol a plavecký bazén. Stravování je zajištěno v SOŠ a SOU ve Vocelově ulici v jídelně s možností výběru jídel. Cílem školy je šťastné dítě, spokojení rodiče a kvalitní znalosti. Škola poskytuje výchovu a vzdělání, které zvyšuje všeobecnou kulturní úroveň žáků a umožňuje jim rozvíjet jejich schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost, připravuje žáky pro život.

Školní družina

Školní družina KORÁLEK je v provozu od 7,00 do 16,00 hodin, je důležitou součástí výchovných a vzdělávacích cílů naší školy.

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017 - 2018 jsou otevřeny tyto kroužky: keramický počítačový sportovní kroužek hra na klavír kroužek anglického jazyka kroužek německého jazyka kroužek ruského jazyka dyslektická náprava příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka příprava k přijímacím zkouškám z matematiky speciálně pedagogická péče klub zábavné logiky a deskových her čítárna u medvíděte čítárna u medvěda Bears' book club pedagogická intervence

Přípravka pro budoucí prvňáčky

I v tomto školním roce probíhá přípravka pro budoucí prvňáčky, která napomáhá dětem se vstupem do školy. Jejím cílem je nastartovat základní školní návyky a dovednosti se zaměřením na prostorovou orientaci, logické myšlení, na logopedická a grafomotorická cvičení, malování, tvoření a tvůrčí činnost. Setkání budou probíhat vždy v úterý a to: úterý 13. února 2018 15,00 - 16,30 hodin úterý 27. února 2018 15,00 - 16,30 hodin úterý 13. března 2018 15,00 - 16,30 hodin úterý 27. března 2018 15,00 - 16,30 hodin

Stravování

Ve velmi dobré školní jídelně přilehlé střední školy s možností výběru ze 3 jídel.

Vybavení školy

Veselé kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou, moderní počítačová učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem a vysokorychlostním připojením k internetu, interaktivní tabule na 1. stupni a v kmenových třídách 2. stupně, projektové vyučování, kabinety pro výuku jednotlivých přemětů, školní knihovna, wifi síť pokrývající celou školu, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecemi, pestrá nabídka zájmových kroužků, reedukační učebna, školní družina Korálek.

Mimoškolní aktivity

V každém školním roce jezdí žáci alespoň dvakrát na školu v přírodě a lyžařský výcvik. Tradičně již pořádáme jednu školu v přirodě v zahraničí, v minulosti jsme se vypravili do Itálie a do Španělska. V loňském školním roce jsme uspořádali poznávácí a naučný zájezd do Paříže a Disneylandu, letos se podíváme do Skotska. Žáci se účastní plaveckého výcviku. Zapojují se do soutěží (výtvarných, literárních, internetových, sportovních, ... ) a olympiád v různých předmětech. Účastní se divadelních, vzdělávacích i filmových představení, výstav a exkurzí adekvátních jejich věku. Pořádají výstavky vlastních prací.

Další informace

Školu je možné navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Rodič má přístup do výuky. Dny otevřených dveří pořádáme: pátek 10. listopadu 2017 od 16,00 do 17,30 hodin sobota 11. listopadu 2017 od 10,00 do 11,30 hodin pátek 24. listopadu 2017 od 16,00 do 17,30 hodin sobota 25. listopadu 2017 od 10,00 do 11,30 hodin Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018 - 2019 se koná: v pátek 6. dubna 2018 od 15,00 do 17,00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 9,00 do 11,00 hodin.

Fotogalerie

Budova školy - zateplená,s novými plastovými okny, fasádou a střechou Projekt Masopustní veselí Vyšívání na Čtvrtečních čajích Návštěva Plaveckého bazénu v Hradci Králové Projekt 2. stupně Spisovatelské osobnosti Každoroční lyžařský výcvik Na hodině TV Adaptační kurz Orientka Na keramickém kroužku Školní exkurze Pod školním hradem na zahradě Hezky česky v Korálku Z práce ve skupinkách Z výletu do pražské ZOO Písmenková víla Projekt bezpečnost a ochrana Projekt čisté zuby Projekt finanční gramotnost Projekt UHK Hrajeme si hlavou Výlet do stájí ve Slatině Výlet do ZOO ve Dvoře Králové Výuka v počítačové učebně Z lyžařského výcviku Z výletu do Paříže a Disneylandu
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.