Logo Seznamskol.cz

ZŠ Klíček, o.p.s.

www.klicek.cz
klicek (zavináč) klicek.cz
272 922 133
272 932 631

Sídlo školy

Donovalská 1863
Praha 4 Chodov, 14900
Hodnocení prezentace (Co je to?):
42,04 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): David Havelka
Zřizovatel:Obecně prospěšná společnost
IČ:25612778
Stupně ZŠ:První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Další informace

Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Chceme, aby školní prostředí sloužilo jako centrum setkávání a diskuse mezi žáky, žáků s pedagogy a širokou veřejností. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. Snížený počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Třídní kolektivy jsou sestavovány vyváženě s cílem maximálního rozvoje žákovy individuality i kolektivu jako celku. Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí, děti s poruchami učení a děti tělesně handicapované. O skladbě vyučovací hodiny rozhoduje učitel podle charakteru práce a momentální schopnosti dětí soustředit se. Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně. V multikulturním a inkluzivním prostředí se žáci učí vlastní sebedůvěře i vzájemné toleranci a respektování.

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.