Kalendář akcí Prázdniny Volná pracovní místa Databáze škol ke stažení Registrace školy Aktualizace údajů
Logo Seznamskol.cz

ZŠ Klíček, o.p.s.

www.klicek.cz
klicek (zavináč) klicek.cz
272 922 133
272 932 631

Sídlo školy

Donovalská 1863
Praha 4 Chodov, 14900
Hodnocení prezentace (Co je to?):
45,00 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): David Havelka
Zřizovatel:Obecně prospěšná společnost
IČ:25612778
Stupně ZŠ:První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Další informace

Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Chceme, aby školní prostředí sloužilo jako centrum setkávání a diskuse mezi žáky, žáků s pedagogy a širokou veřejností. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. Snížený počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Třídní kolektivy jsou sestavovány vyváženě s cílem maximálního rozvoje žákovy individuality i kolektivu jako celku. Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí, děti s poruchami učení a děti tělesně handicapované. O skladbě vyučovací hodiny rozhoduje učitel podle charakteru práce a momentální schopnosti dětí soustředit se. Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně. V multikulturním a inkluzivním prostředí se žáci učí vlastní sebedůvěře i vzájemné toleranci a respektování.

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.